preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vjekoslav Parać Solin

Login
Tražilica

Online nastava

Razredne stranice

Predmetne stranice

Arhiva - online nastava

eTwinning

EDIT

EU - Kutak za učenje

Ponude - IZUN

 

Hrabri telefon

 

Zaboravljene igre

Naša škola - Eko škola

MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA

Na leđima čovjekove odgovornosti

počiva sudbina Zemlje.

Datum Obilježavamo
14. listopada Svjetski dan hrane i pješačenja
20. studenoga Dan djece
11. prosinca Dan UNICEF-a
13. veljače Poklade
22. ožujka Svjetski dan voda
7. travnja Svjetski dan zdravlja
15. svibnja Svjetski dan obitelji
11. lipnja Dan vrtova
 
Program eko-škole
Razredna nastava
U ovoj dobi dijete upoznaje školu i njezinu okolicu: upoznaje se sa složenijim pojmovima; upoznaje pojam zavičaja u cjelini (prirodna i kulturna baština); posjeti su sustavniji i služe određenoj svrsi (ovisno o nastavnom predmetu); uči osnovne prirodne zakonitosti i uočava uzročno posljedične veze; potiču se i razvijaju higijenske i estetske navike, sposobnosti govornog, glazbenog i likovnog izričaja, motoričke i senzorne sposobnosti i vještine. Djeca pokazuju interes za istraživanja i radionički tip nastave.
Predmetna nastava
Kroz većinu nastavnih predmeta naglasak je na uočavanju problema i tumačenju uzročno-posljedičnih veza. Problemski zadaci potiču i razvijaju misaone sposobnosti, logičko i samostalno zaključivanje i primjenu rješenja. Naglasak je na terenskom radu i služenju kartama, snalaženju na slijepoj karti (ucrtavanje obiđenih područja), uočavanju, tumačenju i pronalaženju rješenja negativnih pojava, povezivanju nastavnih sadržaja pojedinih predmeta (korelacija predmeta i područja). Potiče se samostalni istraživački rad - rad na manjim projektima primjerenim dobi koji su u skladu s nastavnim programom.
 
Cilj:
Razvijanje i podizanje ekološke svijesti svih suradnika odgojno-obrazovnog procesa te poticanje djelotvorne suradnje na razini škole i lokalne zajednice, uz unapređivanje komunikacije i razvijanje suživota.
 
Zadaće:
- provoditi kontrolirane oblike potrošnje, ali i štednju vode;
- vršiti očitavanje vodomjera i izračunavati količinu potrošnje vode;
- informirati se o štednji vode u svijetu;
- kroz lijepe izreke o vodi uočiti važnost štednje iste;
- upoznati okoliš i procijeniti njegovo stanje s obzirom na količinu otpada;
- provoditi akcije odvojenog prikupljanja otpada;
- uživati u radu;
- zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem, druženjem, igrom, zabavom i
slobodom;
- razvijati osjećaj za lijepo;
- razumjeti osjećaj da uštedom pitke vode, kao i odvojenim prikupljanjem otpada
možemo budućim generacijama omogućiti ljepšu budućnost;
- u program rada škole uključiti i roditelje;
- stvoriti ugodno ozračje i veselo raspoloženje u školi.
 
Strategija:
GLAVA - RUKA - SRCA (mislimo, radimo i osjećajmo)
- timski rad;
- istraživački pristup.
 
Rad na osnovnim temama
 
1. Voda (štednja vode)
 • predstavljanje teme
 • značenje vode za život na zemlji
 • voda u živim organizmima
 • voda u nastavnom programu po predmetima
 • izvor, vodoopskrbni sustav u mjestu, pročiščivači
 • potrošnja vode u kućanstvima i/ili gospodarstvima
 • možemo li i koliko koristiti kišnicu
 • gubici vode (slavine i sanitarni prostori)
 • vodomjer
 • vodna naknada
 • praćenje potrošnje vode nakon poduzetih mjera štednje
 • kakvoća pitke vode
 • istraživanja i rad na manjim projektima
 • praćenje programa i evaluacija.
 
2. Zbrinjavanje otpada
 • predstavljanje teme
 • pojmovnik, vrste otpada
 • potreba selektivnog prikupljanja otpada
 • recikliranje (oporaba) - općenito i primjena u Republici Hrvatskoj
 • kućni i industrijski otpad
 • vrste i količina otpada u školi i kućanstvu
 • mogućnost smanjivanja i iskorištavanja otpada
 • tema otpad u nastavnom programu po predmetima
 • praktične aktivnosti učenika u školi i izvan nje
 • uređivanje školskog okoliša
 • izrada plana djelovanja (programa rada)
 • praćenje i evaluacija programa.
 
3. Zdrav život
 • predstavljanje teme
 • učenje o temeljnim utjecajima kojima je izloženo zdravlje
 • izbor zdrave hrane
 • stvoriti sredinu i uvjete rada koji će omogućiti emocionalno zdravlje djece
 • učiti o zdravoj i uravnoteženoj prehrani
 • podjela, uloga i sastav hranjivih tvari
 • aditivi i njihova uloga
 • proizvodnja hrane s posebnim osvrtom na ekološku poljoprivredu
 • školska kuhinja (prehrana organizirana za učenike produženog stručnog tretmana)
 • planiranje i sastavljanje jelovnika i piramide zdrave hrane
 • značenje drugih čimbenika za zdrav život (tjelesna aktivnost, sunce)
 • alkoholizam, nikotinizam i droge
 • praćenje i evaluacija programa
 
4. Energija
 • predstavljanje teme
 • učenje o temeljnim utjecajima nekontrolirane potrošnje energije
 • pojmovnik
 • izvori energije
 • tema energije u nastavnom programu po predmetim
 • praktične aktivnosti učenika u školi i izvan nje
 • praćenje i evaluacija programa
 •  
 
Aktivnosti
 
Postupak
 
Sudionici
Usvajanje osnovnih tema i
oblika rada (rujan)
odlučivanje
- Učiteljsko vijeće
- Eko-odbor
Mjerenje potrošnje vode
svakih 15 dana
 
očitavanje brojila
- domar
- voditelj Eko-ophodnje
Žana Milat, B/K
- zaduženi učenici (2)
Reguliranje mlaza vode i
zatvaranje vode nakon  
završene nastave u
pisoarima
pregled
- domar
Dnevno kontroliranje stanja
slavina i sanitarnih čvorova
 
pregled, svakodnevno
- zaduženi učenici (2)
- čistačice
 
Obilježavanje datuma
vezanih uz ekološku tematiku
radionice, akcije
- svi učitelji i učenici
- stručno razvojna služba
Svakodnevno prikupljanje
papirnog otpada u
učionicama
izrada i postavljanje spremnika za papir u učionicama, hodnicima i u ostalim prostorijama škole gdje je to potrebno
- zaduženi učenici (2 po hodniku)
Prikupljanje papirnog otpada
na području škole
četiri akcije godišnje, (jedna u I., a tri u II. polugodištu)
- Eko-skupina
- svi učenici s razrednicima
Otpad nije smeće, izrada
ukrasa od plastične i
papirnate ambalaže
tijekom cijele školske godine. školska zadruga, likovna radionica
- S. Bonacin
- I. Popović
- zadrugari
- likovnjaci
Uređenje školskog dvorišta
praktičan rad
- svi učenici s razrednicima prema rasporedu
Rad u masliniku
 
praktičan rad
- svi učenici s razrednicima prema rasporedu
Integriranje sadržaja na
teme: ¨Voda¨, ¨Otpad¨,
¨Zdrav život, ¨Energija¨,
¨Održiva potrošnja u
sadržaje nastavnih predmeta
i SRO, INA
različiti postupci rada (planiranje provesti na početku školske godine)
- svi učitelji, razrednici i voditelji skupina
- stručno razvojna služba
Obavješćivanje o novim
izdanjima na zadanu 
tematiku, o lektiri i
časopisima s ekološkom 
tematikom
radionice,
okrugli stolovi
- knjižničarka
Što se to zbiva oko nas?
praćenje događaja putem novina, radio i TV emisija
uređivanje eko-panoa
sudjelovanje na natječajima
- razredni odjeli (svi) s razrednicima na satovima razrednih odjela u okviru međupredmetnih tema
 
Sastanci Eko-odbora na
početku šk. godine i prema
potrebi
planiranje aktivnosti i osmišljavanje načina djelovanja
- članovi Eko-odbora
Projektni dani na temu:
"Zdrav život"   16.10.2018.
"Reciklirajmo otpad"   16.04.2019.
planiranje radionica, istraživačkih aktivnosti, terenske nastave i različitih sportskih i društvenih igara
- svi učitelji prema svojim afinitetima i u skladu sa željama i potrebama djece
- Eko - odbor
Povezivanje i suradnja
sudionika i sadržaja
različiti postupci
- ravnatelj Đuro Baloević
- voditeljica projekta Žana MIlatpreskoči na navigaciju