preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vjekoslav Parać Solin

Login
Tražilica

eTwinning

Poziv

U koju srednju?

Obljetnica škole
U 2020. godini obilježavamo
Ne diraj žice!

 

EKO rječnik

 

Hrabri telefon

Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona?

Intervju s roditeljima - odgovori koje je dobro znati

   

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf

Opravdavanje izostanka učenika iz škole

Za opravdavanje izostanka učenika iz škole proceduru propisuje Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u školi (NN, broj 3/17.)

U Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (»Narodne novine«, broj 94/15.), članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.

(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,

– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,

– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,

– učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

(3) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

(5) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

(6) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(7) Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom škole.

Napomene: 

Rok za dostavu ispričnica je 5 radnih dana od dana povratka učenika u školu. 

Zahtjev za izostanak sa nastave podnosi  isključivo roditelj/skrbnik u pisanom obliku u tajništvo škole na propisanom obrascu. Rokovi za podnošenje zahtjeva su: najkasnije 1  dan prije planiranog izostanka s nastave (za slučaj izostanka do 3 radna dana), najkasnije 3  dana prije planiranog izostanka sa nastave (za slučaj izostanka do 7 radnih dana) i najkasnije 8 dana prije planiranog izostanka sa nastave (za slučaj izostanka do 15 radnih dana).

U prilogu se može preuzeti obrazac zahtjeva za izostanak s nastave.

Sigurnost na internetu
Djeca sve više vremena provode služeći se novim tehnologijama, pametnim telefonima, tabletima. Znaju li pravila ponašanja u virtualnom svijetu? U  prilozima možete pogledati brošure koje će Vam reći nešto više o sigurnosti djece na internetu.


 Brosura HAKOM - Kako zastititi dijete na Internetu.pdf
 Obiteljska sigurnost.pdf
 Savjeti za roditelje.pdf

preskoči na navigaciju