preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vjekoslav Parać Solin

Login
Tražilica

Online nastava

Razredne stranice

Predmetne stranice

Arhiva - online nastava

eTwinning

EDIT

EU - Kutak za učenje

Ponude - IZUN

 

Hrabri telefon

 

Zaboravljene igre

Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona?

Intervju s roditeljima - odgovori koje je dobro znati

   

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf

Opravdavanje izostanka učenika iz škole

Za opravdavanje izostanka učenika iz škole proceduru propisuje Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera u školi (NN, broj 3/17.) i Statut Osnovne škole Vjekoslava Paraća (članci 108 - 110.).

 

U Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (»Narodne novine«, broj 94/15.), članak 4. mijenja se i glasi:

(1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.

(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,

– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,

– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,

– učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

(3) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

(5) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

(6) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(7) Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom škole.

 

Odredbe Statuta Osnovne škole Vjekoslava Paraća, Solin:

Članak 108.

Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge obveze, Škola će zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.

Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku mogu izreći pedagoške mjere.

Članak 109.

Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

-učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,

-razrednik za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana,

-ravnatelj za izostanak do sedam uzastopnih radnih dana,

-Učiteljsko vijeće za izostanak do 15 uzastopnih radnih dana,

Pravodobnimzahtjevom roditeljaza izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka smatrase :

-usmeni ili pisani zahtjev učiteljunajkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do tri pojedinačna ili uzastopna radna dana najkasnije jedandan prije izostanka,

-pisani zahtjev ravnateljuza izostanak najkasnijetri dana prije izostanka,

-pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam dana prije izostanka.

 

Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 110.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 109. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.

Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 109. ovog statuta i stavcima 1. i 2.ovoga člankaobvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet dana od povratka učenika na nastavu.

U prilogu se može preuzeti obrazac zahtjeva za izostanak s nastave.

 

 

Priloženi dokumenti:
Zahtjev za izostanak sa nastave.docx

Sigurnost na internetu
Djeca sve više vremena provode služeći se novim tehnologijama, pametnim telefonima, tabletima. Znaju li pravila ponašanja u virtualnom svijetu? U  prilozima možete pogledati brošure koje će Vam reći nešto više o sigurnosti djece na internetu.


 Brosura HAKOM - Kako zastititi dijete na Internetu.pdf
 Obiteljska sigurnost.pdf
 Savjeti za roditelje.pdf

preskoči na navigaciju