2020-05-21 17:28:37

Obavijest roditeljima - Nove upute HZJZ i preporuke MZO

Poštovani roditelji,

objavljene su nove preporuke HZJZ i MZO za organizaciju rada u razrednoj nastavi koje će se primjenjivati od 25. svibnja 2020. 

Prema navedenim uputama u ponedjeljak 25. svibnja 2020. godine kreće redovna nastava za učenike od 1. do 4. razreda i to prema slijedećem rasporedu: u 8.00 sati smjena „A“ (neputnička)  i  1. A  razred (međusmjena), a u 14.00 sati smjena „B“ (putnička smjena).

Za učenike putnike (Dračevac, Bilice)  idu  dva školska autobusa (svaki po 26 učenika) u redovnom terminu, a povratak poslije završetka 4. školskog sata.

Molim vas pročitajte preporuke: 

HZJZ    MZO   

Pod opširnije se nalaze upute za roditelje i učenike škole.

Naglasci za roditelje:

Rad u školama u sadašnjim epidemiološkim uvjetima uz poštovanje Uputa HZJZ-a smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće te se omogućuje uključivanje sve djece u škole. Zbog organizacijskih razloga poželjno je da roditelji učenika koji su bolesni i ne mogu doći na nastavu u školu, kao i oni roditelji koji se plaše poslati djecu u školu, o tome obavijeste  učitelje/učiteljice. Organizira se nastava iz svih nastavnih predmeta po utvrđenom rasporedu u trajanju od četiri nastavna sata dnevno. Organizira se autobusni prijevoz za učenike putnike (Dračevac, Bilice) u dva velika autobusa po 26 učenika u svakom. Roditelji/skrbnici ne moraju dovoditi djecu u škole, ako ih dovode, ne ulaze u školsku zgradu osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 1,5 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu.  Sukladno odluci roditelja, učenici u školu dolaze sami, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja, kao što bi dolazili da nema epidemije.  Roditelji se ne okupljaju na ulazu u školsku zgradu. Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu, već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu. Škola ne uzima izjava od roditelja radi uključivanja djeteta u ustanovu. Roditeljima treba omogućiti naknadno uključivanje djeteta u školu. Roditelj/skrbnik treba se upoznati s Uputama HZJZ-a u cjelini. Roditelji su značajna karika u krugu povjerenja za učenje, ali i za podršku učeniku u općem razvoju, usvajanju vrijednosti i odgoja u cjelini.

Preporuke HZJZ:

Fizičko udaljavanje. Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura koliko je moguće socijalno distanciranje (fizički razmak).

Higijena ruku. Važno je omogućiti redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke se peru prije ulaska u svoju učionicu, prije i nakon jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. (škola je osigurala i toplu vodu)

Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu.

Dezinfekcija ruku. Na ulazu u školu te u školi na nekoliko lako dostupnih mjesta treba postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku školske djece i odraslih s uputom za korištenje.

Organizacija rada s djecom. Boravak u školama preporučljivo je organizirati na sljedeći način: 

• uključivanje približno između 15 i 20 djece po odgojno-obrazovnoj skupini (što ne znači da je 20 djece maksimalan broj po skupini); kod većih skupina djece treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine kao i mogućnost razdvajanja djece u dvije skupine ili osnivanje nove skupine jer je neophodno omogućiti uključivanje sve djece; za pomoć u rješavanju specifičnih organizacijskih pitanja pojedinih okruženja, ustanova se treba javiti nadležnom Stožeru Civile zaštite, 

• koliko je moguće smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove, 

• svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj prostoriji,

• učitelj s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom,

• školske klupe razmiču se tako da djeca sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (po mogućnosti razmak od približno 1,5 m). 

Organizacija prostora. Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece:

• prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla),

• prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine, 

• prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom, 

• preporučuje se da se boravak u blagovaonici, sportskoj dvorani, knjižnici i drugim zajedničkim prostorijama organizira po skupinama)

• izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve dok djeca borave u njoj,

• prolazak kroz zajedničke prostorije treba skratiti na minimum; prolaz se organizira tako da u isto vrijeme prolaze djeca i odgajatelj/nastavnik iz jedne odgojno-obrazovne skupine dok druge osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje djece da u prolazu ne dotiču površine ili predmete, 

• korištenje toaleta treba organizirati na način da se pojedino dijete drži na udaljenosti koliko je moguće od djece iz drugih odgojno-obrazovnih grupa (primjerice, ako je toalet manje površine dijete može pričekati izvan toaleta da drugo dijete izađe); također je potrebno poticati djecu na redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom nakon korištenja toaleta. 

Učenici neće istovremeno koristiti dvorište škole za veliki školski odmor nego u skupinama po dva razredna odjela nakon svakog nastavnog sata.

Ograničen ulazak u ustanove. Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti školama (primjerice kazališne predstave, izvannastavne aktivnosti i sl.). 

Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u školu tako i u unutarnjim prostorima ustanove.

Dječja oprema. Učenike se savjetuje da pokušaju koliko je moguće i primjereno dobi ne dijeliti svoje stvari s drugim učenicama.

Ulazak u škole. U školu učenici dolaze i odlaze sami, organiziranim prijevozom ili u pratnji roditelja, ovisno o odluci roditelja, kao što bi dolazili i odlazili da nema epidemije. Ako roditelji odluče dovoditi i odvoditi djecu u školu, preporučuje se koliko je moguće da roditelji ili druge osobe u pratnji djeteta izbjegavaju ulaziti u ustanovu. Ispred ulaza u ustanovu, kod ulaska i izlaska iz ustanove, te u ustanovi, svim se osobama savjetuje da drže međusobni razmak (1,5 m). Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva. Ako roditelji odluče da žele dovoditi učenika u školu, u pratnji učenika može biti također samo jedna odrasla osoba.

Djeca se pred ulazak u školu postrojavaju na međusobnoj udaljenosti po razrednim odjelima i ulaze u školu na poziv i uz pratnju učitelja/učiteljice uz dogovarajući razmak.

Djeca

Bez maske. Djeca ne nose zaštitne maske.

Bolesna djeca. Roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u ustanovu.

Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, odgajatelji/učitelji odmah obavještavaju roditelje, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete.

Dodirivanje lica. Djecu treba učiti i podsjećati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da ne stavljaju ruke i predmete u usta; u skladu s njihovom razvojnom dobi. 

Kihanje i kašljanje. Djecu treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju.  

Didaktička oprema i igračke. U planiranju didaktičke opreme treba dati prednosti opremi glatkih, tvrdih površina koje se lako operu deterdžentom i vodom. Zabranjeno je više puta (više nego jednom) koristiti materijale kao što su kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža i sl., te sve igračke koje se ne mogu oprati deterdžentom (deterdžent za suđe) i vodom te osušiti na zraku. Ako je ikako moguće potrebno je izložiti didaktičku opremu i igračke da se osuše na suncu. Prati i sušiti igračke potrebno je, ako je moguće, na kraju svakog radnog dana posebno za skupine djece koja su sukladno razvojnoj dobi sklona stavljati predmete u usta.

Tjelesne aktivnosti. Ne preporučuje se izvođenje nastave tjelesnog odgoja u zatvorenom prostoru. 


Osnovna škola Vjekoslav Parać Solin